Akiba Gift Card

De AKIBA Gift Card is:

- Twee jaar geldig vanaf de dag van aankoop
- Te besteden op het gehele assortiment
- In delen te besteden
- Niet persoonsgebonden. Bij schade of verlies wordt er geen nieuwe AKIBA Gift Card uitgeleverd
- Te besteden in alle fysieke AKIBA winkels
- Niet te gebruiken op Akiba.be
- Niet in te wisselen voor contanten
- Niet in te ruilen en wordt niet retourgenomen
- Niet te gebruiken om andere AKIBA Gift Cards mee te kopen


In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze voorwaarden voor AKIBA Gift Cards van toepassing op door AKIBA BV uitgegeven gift cards. Door gebruik te maken van een AKIBA Gift Card aanvaard je deze voorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AKIBA BV uitgegeven Gift Cards die worden verkocht in de AKIBA-winkels.
2. Iedere AKIBA Gift Card is voorzien van een nummercode. Je dient de AKIBA Gift Card zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele AKIBA Gift Cards kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan AKIBA BV te worden verstrekt. AKIBA BV behoudt zich het recht voor om een AKIBA Gift Card uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele AKIBA Gift en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
3. AKIBA Gift Cards of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
4. Op AKIBA Gift Cards is het herroepingsrecht niet van toepassing. AKIBA Gift Cards kunnen niet geretourneerd worden.
5. De restwaarde van de AKIBA Gift Cards kan worden gebruikt voor volgende aankopen.
6. Indien het totaalbedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte AKIBA Gift Card(s), dan dient het verschil betaald te worden met een andere geaccepteerde betaalmethode.
7. Het is niet toegestaan AKIBA Gift Cards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van AKIBA Gift Cards wordt ontzegd.
9. Het is niet toegestaan AKIBA Gift Cards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
10. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de voorwaarden telkens voor het gebruik van een AKIBA Gift Card te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen AKIBA Gift Cards gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde voorwaarden.
11. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de AKIBA Gift Card of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen.